Τα ειλικρινή λόγια

Τα ειλικρινή λόγια δεν είναι ωραία,
και τα ωραία λόγια δεν είναι ειλικρινή.
Λαο Τσε
Rose on sea Kristo Pantera


Comments