Ούτε εδώ..

..μπορώ να κάτσω,
ούτε πίσω μπορώ να πάω.


Comments